Psychomaksyma - Renata Walkiewicz

Oferta

Gabinet psychologiczny oferujący usługi w zakresie wczesnej interwencji

Diagnoza i terapia psychologiczna małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, opóźniony rozwój psychoruchowy, niepełnosprawność intelektualna, nadruchliwość, deficyt uwagi, zespoły genetyczne, zespół Downa, zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój mowy, trudne zachowania, trudności adaptacyjne, zaburzenia snu i jedzenia u małych dzieci, zaburzenia emocjonalne małych dzieci).

Szanowni Państwo,
jako Rodzice, a więc osoby najważniejsze w życiu dziecka, czujecie się odpowiedzialni za właściwą opiekę Waszych pociech. Często jednak, pomimo ogromnego zaangażowania i troski o Wasze dziecko, jego rozwój nie przebiega prawidłowo. Świadomość, że pierwsze lata rozwoju Waszej pociechy są bazą, na której wykształci ono gotowość szkolną oraz podstawy do prawidłowych relacji społecznych, zapewne rodzi niepokój. W takich przypadkach potrzebna jest konsultacja ze specjalistą, w celu oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka i wskazania przyczyn i obszarów jego trudności rozwojowych. Jeśli takie trudności rozwojowe zostaną stwierdzone, potrzebne są zalecenia, jak mają Państwo ten rozwój wspierać bądź oferowana jest pomoc – terapia specjalisty. Często jest to długa droga, jednak oddziaływania terapeutyczne są często skuteczne, bo mózg małego dziecka jest elastyczny i podatny na oddziaływania ze strony środowiska. Dziecko zdrowe, to dziecko szczęśliwe. Pamiętajmy - nie ma osoby bardziej pragnącej poradzenia sobie z własnymi problemami rozwojowymi niż samo dziecko – pomóżmy własnemu dziecku być szczęśliwym.
Wszelkie zalecenia i oddziaływania na dziecko powinny być poprzedzone wnikliwym poznaniem samego dziecka oraz środowiska, w którym przebywa. W tym celu zbiera się od Rodziców informacje o dziecku oraz obserwuje się samo dziecko, co staje się podstawą do zaleceń dla Rodziców bądź punktem wyjścia do terapii.

Gabinet psychologiczny PSYCHOMAKSYMA oferuje:

Diagnozę psychologiczną obejmującą:
 • ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka od 3 miesiąca życia do 3 roku życia w celu monitorowania opóźnienia rozwojowego bądź nieharmonijności w rozwoju
 • ocenę umiejętności poznawczych dziecka przedszkolnego
 • ocenę gotowości szkolnej
 • ocenę umiejętności nawiązywania kontaktu oraz kompetencji społecznych
 • ocenę trudnych zachowań
Terapię w zakresie:
 • kontaktu (dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera)
 • wspierania dziecka (do 3 roku życia) w wyrównywaniu deficytów w rozwoju psychoruchowym
 • wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka w okresie przedszkolnym
 • wspierania dziecka nadruchliwego, z deficytem uwagi
 • wspierania dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami
 • wspierania rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi oraz wadami genetycznymi (m. in. dziećmi z zespołem Downa)

O mnie

mgr Renata Walkiewicz – psycholog

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnozie i terapii dzieci (okres niemowlęcy oraz od 1 rż do 8 rż) z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w ramach wczesnej interwencji. W roku 1997 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otrzymała tytuł magistra psychologii. Wieloletni pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz diagnozę (ocena poziomu intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz trudnych zachowań) we współpracy z innymi specjalistami (lekarzem psychiatrą, neurologiem, logopedą i fizjoterapeutą). Zajmowała się wsparciem rodzin, które na co dzień borykają się z konsekwencjami zaburzonego rozwoju swoich dzieci. Doświadczenie zawodowe wzbogaciła kilkuletnim stażem pracy i opieki nad dorosłymi m.in. z autyzmem i porażeniem mózgowym w Wielkiej Brytanii.

W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej uczestniczyła w szkoleniach (uprawniających do stosowania metod diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i ich rodzinami) oraz konferencjach:

 • VI 2016 - Szkolenie "Zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych", Uniwersytet Warszawski, dr Izabela Chojnicka.
 • VI 2016 - Otrzymanie certyfikatu uprawniającego do przeprowadzania badania STAT; Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Warszawa, w porozumieniu z Vanderbilt Kennedy Center, Nashville, USA.
 • XI 2015 - Uczestnictwo w konferencji szkoleniowej "(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków.", Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • X 2015 - Udział w konferencji i warsztatach "Przyjmowanie małego dziecka w żłobkach i przedszkolach. Wsparcie rozwoju autonomii dziecka". Fundacja "Zielone Domy", Warszawa
 • IX 2015 - Udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych w ramach konferencji naukowej "Autyzm - od nauki do praktyki", Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • VII 2015 - "Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.", Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • V 2015 - I Sympozjum Autyzm - Nowe Perspektywy "Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci", Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, BABYLab Uniwersytet Warszawski
 • IV 2015 - Udział w pierwszym w Europie certyfikowanym szkoleniu z testu przesiewowego STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) dla dzieci od 2 do 3 roku życia zagrożonych autyzmem, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Warszawa
 • XII 2013 - III 2014 - Udział w kursie "Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka.", Centrum CBT EDU, Warszawa
 • IX 2013 – Udział w konferencji "Portret psychologiczny małego dziecka w kontekście rozłąki rodziców", Fundacja Zielone Domy, Warszawa
 • IX 2013 – "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?" - metoda Carole Sutton, Fundacja Synapsis, Warszawa
 • IV 2013 – "Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem", Synapsis, Warszawa
 • IX 2012 – Udział w "26 Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży: Poznanie i funcjonowanie społeczne – zaburzenia u dzieci i młodzieży", Warszawa
 • III 2012 – "Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego", Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
 • III 2012 – "Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa", Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
 • IV 2011 – Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera - "Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera", Synapsis, Warszawa
 • XI 2010 – Seminarium szkoleniowe "Holistyczne podejście do pomocy dziecku i jego rodzinie", Ośrodek Wczesnej Interwencji, Warszawa
 • VII 2010 – Warsztaty "Muzyka, zabawa, taniec i teatr w edukacji i terapii pedagogicznej", Tacy Sami, Warszawa
 • VI 2010 – Komunikacja alternatywna Makatona "Szkolenie zaawansowane (znaki manualne i symbole)", Program Rozwoju Komunikacji PRKM, Warszawa
 • IV 2010 – "Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat", Pomorskie CTP, Warszawa
 • IV 2010 – "Specjalistyczny Program Diagnostyki i Terapii Sensor – Komplex", Pomorskie CTP, Warszawa
 • III 2010 – "Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?" Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich "MARKUS", Warszawa
 • X-XII 2009 – III-stopniowy kurs "Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym", prowadzony przez mgr Beatę Ignaczewską z Centrum Terapii Behawioralnej, Warszawa
 • X 2009 – Komunikacja alternatywna Makatona "Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)", Program Rozwoju Komunikacji PRKM, Warszawa
 • IX 2009 – Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja PLUS, Warszawa
 • V, VI 2009 – "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem", Synapsis, Warszawa
 • V 2009 – Udział w konferencji: "Koalicja na rzecz dziecka w edukacji przedszkolnej", Warszawa
 • III 2009 – "Znaczenie diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej w trudnościach w czytaniu i pisaniu" - szkolenie organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa
 • I 2009 – "Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR", Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa
 • I 2008 – "Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym" - kurs doskonalący organizowany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, APS, Warszawa
 • 2005-2006 – "Interwencja w sytuacjach kryzysowych (CPI)" Liverpool, Wielka Brytania
 • 1997-2000 – "Psychologiczne problemy wczesnej interwencji", "Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych", "Metody terapii zabawą", "Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne” (Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli, Warszawa), "Neurologiczne podstawy Integracji Sensorycznej" (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Warszawa)

Kontakt

Adres: 05-500 Piaseczno, Albatrosów 3c/7
Telefon: +48 609-865-639
Email: renata.walkiewicz@psychomaksyma.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.